Zoran Puzzle

Predivna kombinacija matematike i logike

Cilj igre

Stavite skup zadatih brojeva u kvadratnu mrežu tako da kada izračunate bilo koja tri susedna broja oni mogu da izračunaju zadatu Ekvu.

Kako igrati

 • Dobijate skup brojeva koje ćete umetnuti u praznu ili delimično popunjenu mrežu.
 • Postavite brojeve u mrežu tako da bilo koja 3 susedna broja kada su povezana vertikalnom ili horizontalnom linijom REŠE zadati Ekua kada se brojevi sabiraju, oduzimaju, dele ili množe u bilo kojoj kombinaciji.
 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite bilo koji proračun unutar zagrade, ako postoji.
  • Sledeće izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • U ovoj slagalici susedni brojevi povezani su samo vertikalno ili horizontalno, kao što je prikazano na donjem dijagramu.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Slagalica je rešena kada se svi brojevi iz skupa stave u mrežu, a sve jednačine sa tri susedna broja rezultiraju datom Ekua.
 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.
 • U nekim početnim nivoima Zoran Puzzle mreža može biti delimično popunjena radi lakšeg rešavanja.

Primer

Initial table filled with one number
Početna tabela popunjena jednim brojem
Solution
Rešenje

Rešenje

U ovu mrežu 3×3, naš zadatak je da stavimo brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, tako da svaka kolona i red mogu rezultirati Ekvom 12. Imajte na umu da u Zoran Puzzle „G“ veze nisu dozvoljene. Gornji dijagram, desno, prikazuje rešenje igre. Napravimo neke kalkulacije:

3 x 7 – 9 = 12
(5 + 1) * 2 = 12
6 * 8 : 4 = 12
9 + 4 – 1 = 12
3 * 8 : 2 = 12
(7 – 5) * 6 = 12

Kao što vidimo, rešenje za ovu slagalicu je tačno.

Kako Vam možemo pomoći?