Zoran Puzzle

Предивна комбинација математике и логике

Циљ игре

Ставите скуп задатих бројева у квадратну мрежу тако да када израчунате било која три суседна броја они могу да израчунају задату Екву.

Како играти

 • Добијате скуп бројева које ћете уметнути у празну или делимично попуњену мрежу.
 • Поставите бројеве у мрежу тако да било која 3 суседна броја када су повезана вертикалном или хоризонталном линијом РЕШЕ задати Екуа када се бројеви сабирају, одузимају, деле или множе у било којој комбинацији.
 • Бројеви се могу израчунати у било којој комбинацији, али имајте на уму редослед математичких операција док рачунате:
  • Прво извршите било који прорачун унутар заграде, ако постоји.
  • Следеће извршите множење и дељење
  • На крају, извршите сва сабирања и одузимања
 • У овој слагалици суседни бројеви повезани су само вертикално или хоризонтално, као што је приказано на доњем дијаграму.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Слагалица је решена када се сви бројеви из скупа ставе у мрежу, а све једначине са три суседна броја резултирају датом Екуа.
 • Користите само основне аритметичке функције: сабирање, одузимање, множење, дељење и следите редослед операција када је то потребно.
 • У неким почетним нивоима Zoran Puzzle мрежа може бити делимично попуњена ради лакшег решавања.

Пример

Initial table filled with one number
Почетна табела попуњена једним бројем
Solution
Решење

Решење

У ову мрежу 3×3, наш задатак је да ставимо бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, тако да свака колона и ред могу резултирати Еквом 12. Имајте на уму да у Zoran Puzzle „Г“ везе нису дозвољене. Горњи дијаграм, десно, приказује решење игре. Направимо неке калкулације:

3 x 7 – 9 = 12
(5 + 1) * 2 = 12
6 * 8 : 4 = 12
9 + 4 – 1 = 12
3 * 8 : 2 = 12
(7 – 5) * 6 = 12

Као што видимо, решење за ову слагалицу је тачно.

Како Вам можемо помоћи?