Crossroads

Место где ваше математичке вештине чекају да се разоткрију

Циљ игре

Да убаците скуп задатих бројева у празне квадрате, па кад се израчунају у суседним тројкама, резултирају решењима у осенченим пољима.

Како играти

 • Изаберите унапред попуњену мрежу бројева.
 • Тражене Екве се унапред попуњавају у осенченим пољима.
 • Убаците бројеве из датог скупа у празна поља, тако да свака три суседна броја када се израчунају заједно задовоље решење Екве и за редове и за колоне.
 • Бројеви се могу израчунати у било којој комбинацији, али имајте на уму редослед математичких операција док рачунате:
  • Прво извршите било који прорачун унутар заграде, ако постоји.
  • Следеће извршите множење и дељење
  • На крају, извршите сва сабирања и одузимања
 • За ову игру суседни бројеви су три броја повезана само хоризонтално или вертикално, као што је приказано на доњим дијаграмима. Није дозвољен облик везе „Г“

Horizontal equa
Vertical equa

 • Користите само основне аритметичке функције: сабирање, одузимање, множење, дељење и следите редослед операција када је то потребно.
 • У неким већим мрежама Crossroads имаћете празна поља за резултате и на левој и на десној страни

*Игра Crossroads разликује се од Crossmath по томе што не постоје знакови математичких операција између њих који диктирају израчунавање задатих екви. У Crossroads, као у свим осталим Аритмо играма сами бирате распоред бројева у једначини и математичке операције.

Пример

Унесите бројеве 1, 3, 4, 6, 7 и 8 у ово CM8 поље, које у почетку има два броја (2 и 8), тако да су сви хоризонтални и вертикални прорачуни тачни и задовољавају захтеве у осенченим квадратима. Решење је следеће:

Проверимо решење:

7 x (6 – 2) = 21
8 x 3 -1 = 23
2 x (1 + 8) = 18
8 x (7 – 4) = 24

Како Вам можемо помоћи?