Cross Inverse

Пређите на другу страну!

Циљ игре

Да се све задате Екве поставе у осенчена поља резултата, па када се заједно израчунају три суседна броја у мрежи, резултираће постављеним Еквама и за редове и за колоне.

Како играти

 • Изаберите унапред попуњену мрежу бројева.
 • Израчунајте унапред попуњене бројеве у тројкама.
 • Бројеви се могу израчунати у било којој комбинацији, али имајте на уму редослед математичких операција док рачунате:
  • Прво извршите било који прорачун унутар заграде, ако постоји.
  • Следеће извршите множење и дељење
  • На крају, извршите сва сабирања и одузимања
 • За ову игру суседни бројеви су три броја повезана само хоризонтално или вертикално, као што је приказано на доњим дијаграмима. Није дозвољен облик везе „Г“.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Израчунати бројеви треба да задовоље резултат и за ред и за колону
 • Користите само основне аритметичке функције: сабирање, одузимање, множење, дељење и следите редослед операција када је то потребно..
 • У неким већим мрежама Cross Inverse имаћете празна поља за резултате и на левој и на десној страни.

Пример

Уметните једначине 15, 16, 18 и 21 у осенчена поља у овом облику CM8, тако да сва три хоризонтална и вертикална броја дају тај резултат када се збрајају, одузимају, множе или деле заједно користећи редослед математичких операција. Решење је следеће:

Проверимо решење:
3 x 9 – 6 = 21
11 + 11 – 4 = 18
4 * (9 – 5) = 16
11 + 7 – 3 = 15

Како Вам можемо помоћи?