Crossmath

Пређите ту математику кад дођете до ње.

Циљ игре

Да убаците скуп задатих бројева у празне квадрате, па кад се израчунају у суседним тројкама, резултирају решењима у осенченим пољима.

Како играти

 • Изаберите унапред празну или делимично попуњену мрежу бројевима.
 • Тражене Екве се унапред попуњавају у осенченим пољима.
 • Убаците бројеве из датог скупа у празна поља, тако да свака три суседна броја када се израчунају заједно задовоље решење Екве и за редове и за колоне.
 • Бројеви се могу израчунати у било којој комбинацији, али имајте на уму редослед математичких операција док рачунате:
  • Прво извршите множење и дељење
  • На крају, извршите сва сабирања и одузимања
 • CrossMath је једина Аритмо игра са унапред дефинисаним операцијама између бројева.
 • У неким већим мрежама Crossmath имаћете празна поља за резултате и на левој и на десној страни
 • Неке мреже могу имати попуњена поља са бројевима, у зависности од нивоа тежине.
 • За ову игру суседни бројеви су три броја повезана само хоризонтално или вертикално, као што је приказано на доњим дијаграмима. Није дозвољен облик везе „Г“.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Користите само основне аритметичке функције: сабирање, одузимање, множење, дељење и следите редослед операција када је то потребно.

Пример

Уметните бројеве 1, 3, 5, 5, 6, 10, 11 и 12 у ову CM11 мрежу која је унапред попуњена са три броја (8, 9 и 12), тако да су сви хоризонтални и вертикални прорачуни тачни и задовољавају Екве у осенченим пољима. Решење је следеће:

Како Вам можемо помоћи?