Crossmath

Pređite tu matematiku kad dođete do nje.

Cilj igre

Da ubacite skup zadatih brojeva u prazne kvadrate, pa kad se izračunaju u susednim trojkama, rezultiraju rešenjima u osenčenim poljima.

Kako igrati

 • Izaberite unapred praznu ili delimično popunjenu mrežu brojevima.
 • Tražene Ekve se unapred popunjavaju u osenčenim poljima.
 • Ubacite brojeve iz datog skupa u prazna polja, tako da svaka tri susedna broja kada se izračunaju zajedno zadovolje rešenje Ekve i za redove i za kolone.
 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • CrossMath je jedina Aritmo igra sa unapred definisanim operacijama između brojeva.
 • U nekim većim mrežama Crossmath imaćete prazna polja za rezultate i na levoj i na desnoj strani
 • Neke mreže mogu imati popunjena polja sa brojevima, u zavisnosti od nivoa težine.
 • Za ovu igru susedni brojevi su tri broja povezana samo horizontalno ili vertikalno, kao što je prikazano na donjim dijagramima. Nije dozvoljen oblik veze „L“.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.

Primer

Umetnite brojeve 1, 3, 5, 5, 6, 10, 11 i 12 u ovu CM11 mrežu koja je unapred popunjena sa tri broja (8, 9 i 12), tako da su svi horizontalni i vertikalni proračuni tačni i zadovoljavaju Ekve u osenčenim poljima. Rešenje je sledeće:

Kako Vam možemo pomoći?