Osnovna pravila Aritmo igara

Osnovni koncept iza svih Aritmo slagalica

  • Da pronađete ili umetnete u mrežu tri susedna broja koja kada se zajedno izračunaju rezultiraju Ekvom-X.
  • Ekva i Ekva-X su termini koji prosto predstavljaju rezultat matematičke jednačine. Na primer: 2 x 4 -1 = 7 (Ekva-7). (Umesto Ekva možete videti reči u pravilima „rešenje“ ili „ciljani broj“. Budite uvereni da svi znače isto.)
  • U Aritmu se jednačina pravi izračunavanjem tri susedna broja na mreži.
  • Postoji pet tipova mreža brojeva: Kvadratni (četvorougaoni), Šestougaoni, Romboidni, Trouglasti, Kružni (svaka igra ima dijagram koji ilustruje kako treba povezati brojeve na mreži).
  • Brojevi se izračunavaju u bilo kojoj kombinaciji koristeći samo sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje, sa ili bez zagrada.

Ako se koristi kombinacija aritmetičkih funkcija, imajte na umu sledeći redosled operacija koje ste naučili na času matematike:

Pravilo 1: Prvo izvršite bilo koje proračune unutar zagrada, ako postoje.

Pravilo 2: Sledeće izvršite množenje i deljenje

Pravilo 3: Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja

Redosled računskih operacija prikazan je u sledećim primerima:

  • (8 – 5) x 7 = 21 (Ekva-21)
  • 8 x 12 ÷ 6 = 16 (Ekva-16)
  • 6 x 3 + 5 = 23 (Ekva-23)
  • 11 + 12 ÷ 4 = 14 (Ekva-14)

Svaka Aritmo slagalica koristi gornja osnovna pravila, ali će takođe imati svoj set specifičnih pravila. Molimo vas da pažljivo pročitate sva pravila za maksimalno uživanje u igrama.

Ispod su ilustracije kako treba povezati susedne brojeve u Aritmo igrama.

Kvadratna (četvorougaona) mreža

U kvadratnim mrežama susedni brojevi su 3 broja povezana vodoravno (svi u istom redu, slika 1), vertikalno (svi u istoj koloni, slika 2) ili u obliku slova „G“ (slika 3).

Equa-16 (horizontal
8 x 12 : 6 = 16
Slika 1: Ekva-16 (horizontalna)
Equa-21 (vertical)
(8 - 5) x 7 = 21
Slika 2: Ekva-21 (vertikalna)
Equa-23 (L-shaped)
6 x 3 + 5 = 23
Slika 3: Ekva-23 (u obliku slova G)

Slike 4 i 5 prikazuju NEPRAVILNE načine povezivanja 3 broja u kvadratnoj mreži.

 
Incorrect connection in the square grid
Slika 4: Nepravilna veza u kvadratnoj mreži
Incorrect connection in the square grid
Slika 5: Nepravilna veza u kvadratnoj mreži

Šestougaona mreža

U šestougaonoj mreži susedni brojevi su 3 broja koja dele zajedničku stranicu koje se spajaju crnom tačkom (kao što je prikazano na slikama 6 i 7). Na slikama 8 i 9 prikazani su NEPRAVILNI načini povezivanja 3 broja u šestougaonu mrežu.

Adjacent numbers share a common side in the Hexagon grid
Slika 6: Susedni brojevi dele zajedničku stranu u šestougaonoj mreži
Adjacent numbers share a common side in the Hexagon grid
Slika 7: Susedni brojevi dele zajedničku stranu u šestougaonoj mreži
Incorrect connection in the Hexagon grid
Slika 8: Nepravilna veza u šestougaonoj mreži
Incorrect connection in the Hexagon grid
Slika 9: Nepravilna veza u šestougaonoj mreži

Romboidna mreža

U romboidnoj mreži susedni brojevi su 3 broja koja dele zajedničku stranicu koje se spajaju crnom tačkom (kao što je prikazano na slikama 10 i 11). Na slikama 12 i 13 prikazani su NEPRAVILNI načini povezivanja 3 broja u romboidnu mrežu.

Adjacent numbers share a common side in the Rhombus grid
Slika 10: Susedni brojevi dele zajedničku stranu u romboidnoj mreži
Adjacent numbers share a common side in the Rhombus grid
Slika 11: Susedni brojevi dele zajedničku stranu u romboidnoj mreži
Incorrect connection in the Rhombus grid
Slika 12: Nepravilna veza u romboidnoj mreži
Incorrect connection in the Rhombus grid
Slika 13: Nepravilna veza u romboidnoj mreži

Trouglasta mreža

U trouglastoj mreži susedni brojevi su 3 broja u istoj liniji pravca (slike 14 i 15). Slike 16 i 17 pokazuju NEPRAVILNE načine povezivanja 3 broja u trouglastoj mreži.

Sample of straight connection in triangular grid
Slika 14: Primer ravne veze u trouglastoj mreži
Sample of straight connection in triangular grid
Slika 15: Primer ravne veze u trouglastoj mreži
Incorrect connection in the Triangle grid
Slika 16: Nepravilna veza u trouglastoj mreži
Incorrect connection in the Triangle grid
Slika 17: Nepravilna veza u trouglastoj mreži

Kružna mreža

U kružnoj mreži susedni brojevi su 3 broja koja se mogu povezati u isti prsten kruga (slika 18) ili u isti „presek“ kruga (slika 19). Na slikama 20 i 21 prikazani su NEPRAVILNI načini povezivanja 3 broja u kružnoj mreži. Napomena: "L" veza prikazana na slici 20 je dozvoljena samo u igrici Maze.

Sample of straight connection in circular grid (same ring of the circle)
Slika 18: Primer ravne veze u kružnoj mreži (isti prsten kruga)
Sample of straight connection in circular grid (same slice of the circle)
Slika 19: Primer ravne veze u kružnoj mreži (isti presek kruga)
Incorrect connection in the Circular grid
Slika 20: Nepravilna veza u kružnoj mreži
Incorrect connection in the Circular grid
Slika 21: Nepravilna veza u kružnoj mreži

Cilj je različit u svakoj igri, ali obično je to pronalaženje tri povezana broja koja se podudaraju sa određenim rezultatom ili otkrivanje koji rezultat se ne može pronaći u mreži.

Sve dok znate ove osnove, spremni ste da igrate bilo koju Aritmo igru

Kako Vam možemo pomoći?