Tesla Puzzle

Genijalna kombinatorička i matološka igra

Cilj igre

Stavite skup zadatih brojeva u kvadratnu mrežu tako da bilo koja 3 susedna broja NE MOGU da daju zadatu Ekvu.

Kako igrati

 • Ubacite zadati skup brojeva u kvadratnu mrežu.
 • U ovoj slagalici susedni brojevi su tri broja povezana vertikalno, horizontalno ili u obliku slova „L“, kao što je prikazano na donjim dijagramima.

Horizontal equa
Vertical equa
L-shaped Equa

 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite bilo koji proračun unutar zagrade, ako postoji.
  • Sledeće izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • Dok stavljate brojeve u mrežu, pratite listu jednačina koju dobijete kao pomoć. Nijedna kombinacija brojeva koje ste dodali ne bi trebalo da se podudara sa bilo kojom od jednačina na listi.
 • Slagalica je rešena kada su svi brojevi iz skupa u mreži, a nijedan skup tri vezana broja NE REZULTIRA zadatom Ekvom.
 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.
 • U nekim lakšim nivoima igre, mreža može biti delimično popunjena za lakše rešavanje

Primer

Initial table filled with one number
Inicijalna mreža sa 1 brojem
Solution
Rešenje

Rešenje

U ovu mrežu 3×2, sa unapred popunjenim jednim brojem (8), naš zadatak je da stavimo brojeve 1, 3, 9, 10 i 12, tako da svaka tri susedna broja ne mogu da naprave Ekva-21. Desno vidite konačno rešenje igre. Napravimo neke kalkulacije:

10, 8 i 12 ne mogu da rezultiraju 21
1, 9 i 3 ne mogu da rezultiraju 21
10, 8 i 1 ne mogu da rezultiraju 21
10, 8 i 9 ne mogu da rezultiraju 21
10, 1 i 9 ne mogu da rezultiraju 21
8, 1 i 9 ne mogu da rezultiraju 21
8, 12 i 9 ne mogu da rezultiraju 21
8, 12 i 3 ne mogu da rezultiraju 21
8, 9 i 3 ne mogu da rezultiraju 21
12, 9 i 3 ne mogu da rezultiraju 21

Kao što vidimo, rešenje za ovu slagalicu je tačno.

Kako Vam možemo pomoći?