Dire Straits

Postani sultan matematike

Cilj igre

Da pronađete sve ravno povezane trojke brojeva u mreži čiji će rezultat odgovarati jednoj od zadatih Ekvi.

Kako igrati

 • Izaberite mrežu koja je već popunjena brojevima.
 • Za ovu igru susedni brojevi su tri broja povezana samo horizontalno ili vertikalno, kao što je prikazano na donjim dijagramima. Nije dozvoljen oblik veze „L“.

Horizontal equa
Vertical equa

 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite bilo koji proračun unutar zagrade, ako postoji.
  • Sledeće izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • Pronađene trojke brojeva ne mogu se ukrštati. Svaki broj se može koristiti samo u jednoj trojci.
 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.

Primer

Pronađite 6 trojki sa Ekvama 14, 16, 17, 18, 19 i 22 u ovoj mreži 5×4. Rešenje je sledeće:

Provera rešenja:
2 x 11 – 3 = 19
4 + 6 + 4 = 14
8 x (10 – 8) = 16
3 x 7 + 1 = 22
11 + 8 – 1 = 18
3 x 7 – 4 = 17

Kako Vam možemo pomoći?