Unique Straits

Jedinstvena senzacija

Cilj igre

Da pronađete sve ravno povezane trojke brojeva u mreži čiji će rezultat odgovarati zadatoj Ekvi.

Kako igrati

 • Izaberite mrežu koja je već popunjena brojevima.
 • Za ovu igru susedni brojevi su tri broja povezana samo horizontalno ili vertikalno, kao što je prikazano na donjim dijagramima. Nije dozvoljen oblik veze „L“

Horizontal equa
Vertical equa

 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite bilo koji proračun unutar zagrade, ako postoji.
  • Sledeće izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • Pronađene trojke brojeva ne mogu se ukrštati. Svaki broj se može koristiti samo u jednoj trojci.
 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.

Primer

Pronađite 6 trojki sa Ekvom 16 u ovoj mreži 5×4. Rešenje je sledeće:

Provera rešenja:

2 x (5 + 3) = 16
12 + 8 : 2 = 16
10 + 9 – 3 = 16
8 + 2 + 6 = 16
5 x 5 – 9 = 16
12 + 4 x 1 = 16

Kako Vam možemo pomoći?