Основна правила Аритмо игара

Основни концепт иза свих Аритмо слагалица

  • Да пронађете или уметнете у мрежу три суседна броја која када се заједно израчунају резултирају Еквом-X.
  • Еква и Еква-X су термини који просто представљају резултат математичке једначине. На пример: 2 x 4 -1 = 7 (Ekva-7). (Уместо Еква можете видети речи у правилима „решење“ или „циљани број“. Будите уверени да сви значе исто.)
  • У Аритму се једначина прави израчунавањем три суседна броја на мрежи.
  • Постоји пет типова мрежа бројева: Квадратни (четвороугаони), Шестоугаони, Ромбоидни, Троугласти, Кружни (свака игра има дијаграм који илуструје како треба повезати бројеве на мрежи).
  • Бројеви се израчунавају у било којој комбинацији користећи само сабирање, одузимање, множење и дељење, са или без заграда.

Ако се користи комбинација аритметичких функција, имајте на уму следећи редослед операција које сте научили на часу математике:

Правило 1: Прво извршите било које прорачуне унутар заграда, ако постоје.

Правило 2: Следеће извршите множење и дељење

Правило 3: На крају, извршите сва сабирања и одузимања

Редослед рачунских операција приказан је у следећим примерима:

  • (8 – 5) x 7 = 21 (Еква-21)
  • 8 x 12 ÷ 6 = 16 (Еква-16)
  • 6 x 3 + 5 = 23 (Еква-23)
  • 11 + 12 ÷ 4 = 14 (Еква-14)

Свака Аритмо слагалица користи горња основна правила, али ће такође имати свој сет специфичних правила. Молимо вас да пажљиво прочитате сва правила за максимално уживање у играма.

Испод су илустрације како треба повезати суседне бројеве у Аритмо играма.

Квадратна (четвороугаона) мрежа

У квадратним мрежама суседни бројеви су 3 броја повезана водоравно (сви у истом реду, слика 1), вертикално (сви у истој колони, слика 2) или у облику слова „Г“ (слика 3).

Equa-16 (horizontal
8 x 12 : 6 = 16
Слика 1: Еква-16 (хоризонтална)
Equa-21 (vertical)
(8 - 5) x 7 = 21
Слика 2: Eква-21 (вертикална)
Equa-23 (L-shaped)
6 x 3 + 5 = 23
Слика 3: Еква-23 (у облику слова Г)

Слике 4 и 5 приказују НЕПРАВИЛНЕ начине повезивања 3 броја у квадратној мрежи.

 
Incorrect connection in the square grid
Слика 4: Неправилна веза у квадратној мрежи
Incorrect connection in the square grid
Слика 5: Неправилна веза у квадратној мрежи

Шестоугаона мрежа

У шестоугаоној мрежи суседни бројеви су 3 броја која деле заједничку страницу које се спајају црном тачком (као што је приказано на сликама 6 и 7). На сликама 8 и 9 приказани су НЕПРАВИЛНИ начини повезивања 3 броја у шестоугаону мрежу.

Adjacent numbers share a common side in the Hexagon grid
Слика 6: Суседни бројеви деле заједничку страну у шестоугаоној мрежи
Adjacent numbers share a common side in the Hexagon grid
Слика 7: Суседни бројеви деле заједничку страну у шестоугаоној мрежи
Incorrect connection in the Hexagon grid
Слика 8: Неправилна веза у шестоугаоној мрежи
Incorrect connection in the Hexagon grid
Слика 9: Неправилна веза у шестоугаоној мрежи

Ромбоидна мрежа

У ромбоидној мрежи суседни бројеви су 3 броја која деле заједничку страницу које се спајају црном тачком (као што је приказано на сликама 10 и 11). На сликама 12 и 13 приказани су НЕПРАВИЛНИ начини повезивања 3 броја у ромбоидну мрежу.

Adjacent numbers share a common side in the Rhombus grid
Слика 10: Суседни бројеви деле заједничку страну у ромбоидној мрежи
Adjacent numbers share a common side in the Rhombus grid
Слика 11: Суседни бројеви деле заједничку страну у ромбоидној мрежи
Incorrect connection in the Rhombus grid
Слика 12: Неправилна веза у ромбоидној мрежи
Incorrect connection in the Rhombus grid
Слика 13: Неправилна веза у ромбоидној мрежи

Троугласта мрежа

У троугластој мрежи суседни бројеви су 3 броја у истој линији правца (слике 14 и 15). Слике 16 и 17 показују НЕПРАВИЛНЕ начине повезивања 3 броја у троугластој мрежи.

Sample of straight connection in triangular grid
Слика 14: Пример равне везе у троугластој мрежи
Sample of straight connection in triangular grid
Слика 15: Пример равне везе у троугластој мрежи
Incorrect connection in the Triangle grid
Слика 16: Неправилна веза у троугластој мрежи
Incorrect connection in the Triangle grid
Слика 17: Неправилна веза у троугластој мрежи

Кружна мрежа

У кружној мрежи суседни бројеви су 3 броја која се могу повезати у исти прстен круга (слика 18) или у исти „пресек“ круга (слика 19). На сликама 20 и 21 приказани су НЕПРАВИЛНИ начини повезивања 3 броја у кружној мрежи. Напомена: "Г" веза приказана на слици 20 је дозвољена само у игрици Maze.

Sample of straight connection in circular grid (same ring of the circle)
Слика 18: Пример равне везе у кружној мрежи (исти прстен круга)
Sample of straight connection in circular grid (same slice of the circle)
Слика 19: Пример равне везе у кружној мрежи (исти пресек круга)
Incorrect connection in the Circular grid
Слика 20: Неправилна веза у кружној мрежи
Incorrect connection in the Circular grid
Слика 21: Неправилна веза у кружној мрежи

Циљ је различит у свакој игри, али обично је то проналажење три повезана броја која се подударају са одређеним резултатом или откривање који резултат се не може пронаћи у мрежи.

Све док знате ове основе, спремни сте да играте било коју Аритмо игру

Како Вам можемо помоћи?