Списак свих Екви

Имајте на уму да ако постоји више могућности од 3 броја да се створи иста Еква, приказује се само једна. На пример, 8 × 4-10 = 22 и 8 + 4 + 10 = 22. Equa 1 1×1×1 (1+1)÷2 3-1-1 2÷1÷2 (1+2)÷3 4÷2-1 3÷1÷3 (1+3)÷4 5-3-1 6÷3-1 4÷1÷4 (1+4)÷5 6-4-1 8÷4-1 5÷1÷5 (1+5)÷6 7-5-1 10÷5-1…

Read more